Data realizacji: 2019     Lokalizacja: Poznań, ul. Garbary 31     Rodzaj budynku: mieszkalno-usługowy (mieszkania, lokale handlowe) 
Powierzchnia: 1314,00 m2

Zakres projektu to nadbudowa i przebudowa kamienicy położonej w strefie ochrony konserwatorskiej Stare Miasto w Poznaniu. Obiekt wielokrotnie zmieniał swą formę, obecnie zaprojektowany jest jako pięciokondygnacyjny z poddaszem użytkowym jako szóstą kondygnacją. Pozostawiono funkcję handlową lokali na parterze, na piętrach zaprojektowano zmianę funkcji mieszkalnej na biurową. W trakcie budowy następują dalsze zmiany funkcji lokali. Budynek uzupełniono
o wbudowany dźwig osobowy. Dokonano wymiany wszystkich instalacji, w tym wpro
wadzono węzeł ciepłowniczy. Wprowadzono prosty detal architektoniczny
w formie gzymsów, żłobień i obramowań okien, pozostawiając dotychczasowe wielkości i podziały okien. W budynku zaprojektowano klatkę schodową
i pozostałe przestrzenie wspólne we współczesnym standardzie, stosując proste elementy stalowe balustrad i przeszklone aluminiowe drzwi. Całość uzupełniono drewnianymi elementami wykończeniowymi.

rewitalizacja zabytkowej kamienicy w Poznaniu

Wróć

GARBARY