Data realizacji: 2020     Lokalizacja: Mars    Rodzaj budynku: pierwsza kolonia na Marsie      Konkurs międzynarodowy, Kuala Lumpur, Malezja

Autorzy: Rafał Mroczkowski (architektura, akryle), Basia Muszyńska (architektura, wizualizacje), Przemysław Chojnacki (komiks), VIPER WING (wydruki 3D)

Multidyscyplinarna praca konkursowa studialna. Zaprojektowano kapsuły z wnętrzem  przewidzianym do produkcji na Ziemi, wysyłanym w częściach i montowanym na Marsie. Powłokę zewnętrzną brył habitatów stanowi drukowana na Marsie z lokalnych surowców struktura przestrzenna odporna na niekorzystne warunki klimatyczne.

Wróć

MARS